Já, sporty a výcvik


... to je velký paničky hobby ... no a vlastně i moje

ZZO 1

2. srpna 2015 | Sportovní kynologie

Body: 85

Rozhodčí: V. Petrášek

Obsah zkoušky:

OBSAH ZKOUŠKY ZZO 1

  1. přivolání za chůze k noze (10 bodů)
  2. chůze na vodítku (10 bodů)
  3. sedni, lehni, vstaň (10 bodů)
  4. odložení za chůze bez vodítka vleže (10 bodů)
  5. štěkání na vodítku (10 bodů)
  6. aport volný (10 bodů)
  7. skok vysoký (10 bodů)
  8. skok šplhem (10 bodů)
  9. kladina (10 bodů)
  10. dlouhodobé odložení (10 bodů)