Já, sporty a výcvik


... to je velký paničky hobby ... no a vlastně i moje

ZPU-S

14. října 2017 | Sportovní kynologie

Body: 239

Rozhodčí: M. Martinů

Obsah zkoušky:

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-S

 1. Stopa cizí, 300 kroků dlouhá, 30 minut stará, s jedním pravým a ostrým úhlem, 2 předměty.
 2. Poslušnost
  1. přivolání psa
  2. ovladatelnost psa bez vodítka
  3. sedni-lehni-vstaň 10 kroků před psovodem
  4. štěkání v leže 10 kroků před psovodem
  5. plížení 10 kroků k psovodovi
  6. odložení za pochodu vsedě
  7. odložení za poklusu vleže s přivoláním
  8. aport šplhem
  9. kladina nízká tam i zpět
  10. odložení psa (30 kroků, psovod v úkrytu)
 3. Speciální cviky
  1. vysílání (2x, 30 kroků)
  2. skok daleký
  3. vodorovný žebřík
  4. houpačka
  5. kladina pohyblivá (na sudech)
  6. rozlišování předmětu
  7. průzkum terénu
  8. označení osoby sedící v úkrytu
  9. klid psa vleže při kontrole osoby
  10. označení osoby ležící v úkrytu mezi 3 ohni
  11. klid psa vleže při kontrole osoby