Já, sporty a výcvik


... to je velký paničky hobby ... no a vlastně i moje

ZZO

26. dubna 2015 | Sportovní kynologie

Body: 52

Rozhodčí: V. Babička

Obsah zkoušky:

OBSAH ZKOUŠKY ZZO

 1. Poslušnost
  1. Přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) (10 bodů)
  2. ovladatelnost psa na vodítku (10 bodů)
  3. sedni - lehni (na vodítku u nohy) (10 bodů)
  4. za pochodu odložení vleže (10 bodů)
  5. aport volný (předmět psovoda) (10 bodů)
  6. odložení psa (15 kroků) (10 bodů)
 2. Speciální cviky
  1. přivolání psa za ztížených podmínek (prospěl/neprospěl)
  2. chování psa ve skupině osob (prospěl/neprospěl)
  3. chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě (prospěl/neprospěl)