Já, sporty a výcvik


... to je velký paničky hobby ... no a vlastně i moje

ZPU 1

13. září 2015 | Sportovní kynologie

Body: 129

Rozhodčí: V. Famfulík

Obsah zkoušky:

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-1

 1. Základní část
  1. přivolání (10 bodů)
  2. ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
  3. sedni, lehni, vstaň bez vodítka (10 bodů)
  4. štěkání (10 bodů)
  5. aport volný (10 bodů)
  6. skok vysoký (10 bodů)
  7. skok šplhem (10 bodů)
  8. odložení (10 bodů)
  9. stopa (20 bodů)
 2. Cviky skupinové a speciální
  1. ovladatelnost ve skupině (10 bodů)
  2. sedni - lehni - vstaň ve skupině (10 bodů)
  3. odložení za pochodu vleže ve skupině (10 bodů)
  4. chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (10 bodů)
  5. lhostejnost k nárazovému zvuku (10 bodů)