Já, sporty a výcvik


... to je velký paničky hobby ... no a vlastně i moje

ZPS1

23. září 2018 | Sportovní kynologie

Rozhodčí: V. Petrášek

Obsah zkoušky:

OBSAH ZKOUŠKY ZPS1

 1. Pachové práce
  1. stopa cizí, 2 hod. stará, 500 kroků dlouhá, 3x lomená v pravém úhlu a 1x v ostrém, 2 předměty
 2. Poslušnost
  1. přivolání psa za pochodu k noze
  2. ovladatelnost psa na vodítku
  3. sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)
  4. za pochodu odložení vleže (střelba)
  5. štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku)
  6. aport volný (činka psovoda)
  7. skok vysoký
  8. skok šplhem (jedním směrem)
  9. kladiná nízká (jedním směrem)
  10. odložení (25 kroků)